Når du besøger Modelparken Danmark er det godt at bruge din sunde fornuft. Vær især selv opmærksom på at informere dine børn/medmennesker om følgende regler:

Under kørsel med toget er det vigtigt at:

 • Børn som personalet vurderer er for små til selv at sidde, er ifølge med et større barn eller en voksen.
 • Sidde med kroppen/ansigtet fremad i kørselsretningen.
 • Holde hænder og fødder indenfor i toget.
 • Sidde stille og roligt og ikke læne sig ud til siderne.
 • Ikke gribe fast i ting uden for toget.
 • Være opmærksom på at det er forbudt at stige af/på toget uden for stationerne og mens det kører.

Ved ophold i parken gælder:

 • Det er forbudt at gå/løbe på sporet eller langs med dette (indenfor 2 meter til hver side hvor der ikke er afskærmning eller stianlæg).
 • Det er forbudt at krydse sporet uden for de indrettede overgange.
 • Børn skal holdes under opsyn.
 • Øl/spiritus må gerne nydes ved de opstillede bænke/borde. Personer der optræder påvirket vil dog uden advarsel kunne bortvises.
 • Modelparken Danmark og dets personale kan til enhver tid uden form for kompensation bortvise gæster der ikke følger de anviste ordensregler eller som udviser dårlig opførelse.

Åbningstider 2021

Køredagene fortsætter til og med søndag den 24. oktober fra kl. 10 - 15
I efterårsferien er der også kørsel
lørdag den 16. og onsdag den 20 fra kl. 10 - 15.

Parken bliver på det nærmeste bygget om til Halloween 3 aftener
21. - 22. - 23. oktober kl. 16 - 20 - OBS. 30 kr. pr. tur

Julemarked på Rosenholm Slot
6. - 7. og 13. - 14. november

Vi holder selv Julemarked, med juletræssalg og meget mere
lørdag-søndag den 4. - 5. december fra kl. 10 - 15

Onsdag den 29. dec. fra kl. 10 - 15
Nytårsdamp. Pølser, kaffe og kage.

 

 

Priser 2021

Entre til parken:........................................Gratis

Enkeltbillet til toget (0 - 99 år):................ 20 kr.

Klippekort til 6 ture:................................. 80 kr.